Założona w XIX wieku: historia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Historia tej placówki oświatowej rozpoczęła się pod koniec XIX wieku. Początkowo było to gimnazjum męskie, w którym nauka prowadzona była w języku rosyjskim. Po I wojnie światowej placówka została przekształcona w 8-klasowe gimnazjum męskie z pogłębioną nauką dyscyplin przyrodniczych i matematycznych. Dyrektorem gimnazjum został polski nauczyciel Leon Starkiewicz. Od 1954 roku w liceum zaczęli uczyć się nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta. Liceum w 1946 roku otrzymało imię polskiego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki – podaje strona lodz.one.

Historia powstania placówki edukacyjnej

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, mieszczące się przy ulicy Henryka Sienkiewicza, znane jest wielu mieszkańcom miasta. Jednak początkowo liceum mieściło się pod innym adresem, a imię Tadeusza Kościuszki nadano jej później.

Historia tej placówki edukacyjnej rozpoczęła się na początku lat 80-tych XIX wieku, kiedy Królestwo Polskie było państwem wasalnym Imperium Rosyjskiego. Założycielem liceum był Karol Scheibler, znany łódzki przemysłowiec pochodzenia niemieckiego.

Początkowo liceum wynajmowało pomieszczenia przy ulicy Cegielnianej 64. Uczyli się tu tylko chłopcy, a językiem wykładowym był rosyjski.

W 1881 roku została rozpoczęta budowa budynku szkolnego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 46. Budynek został oddany do użytku w 1891 roku. W budynku umieszczono pomnik założyciela liceum Karola Scheiblera oraz portret cesarza Rosji Mikołaja II.

Na początku lat 1900 liceum liczyło 150 uczniów. W czasie rewolucji w Królestwie Polskim w 1905 roku uczniowie gimnazjum męskiego brali czynny udział w walce z rusyfikacją i wprowadzeniem języka polskiego do szkół.

Wraz z wybuchem I wojny światowej nauka w gimnazjum została zawieszona. W czasie niemieckiej okupacji miasta liceum pełniło funkcję szpitala dla jeńców rosyjskich. W marcu 1916 r. leczono tu chorych na tyfus. W 1918 roku pomieszczenia liceum były wykorzystywane przez łódzkie oddziały Legionów Polskich na własne potrzeby.

Po zakończeniu I wojny światowej liceum wznowiło swoją działalność jako 4-klasowe gimnazjum męskie. Dyrektorem liceum został polski nauczyciel Leon Starkiewicz. Kierował on gimnazjum męskim do 1939 roku.

Za dyrekcji Leona Starkiewicza placówka edukacyjna została przekształcona w 8-klasowe gimnazjum męskie z pogłębioną nauką dyscyplin przyrodniczych i matematycznych. W latach międzywojennych patronem liceum był pierwszy przywódca odrodzonego państwa polskiego Józef Piłsudski, a symbolem liceum była szara maciejówka – męska czapka noszona przez żołnierzy legionów polskich.

W 1926 roku absolwenci gimnazjum męskiego założyli Towarzystwo Byłych Uczniów Liceum. Do znanych absolwentów liceum należą: Piotr Amsterdamski, Marcin Bosak, Jacek Chmielnik, Bolesław Fichna, Grzegorz Filipowski, Jan Machulski i inni.

Wraz z wybuchem II wojny światowej działalność liceum została ponownie zawieszona. Liceum wznowiło działalność w 1945 roku, a w następnym roku nadano jej imię polskiego wojskowego i polityka, bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki.

Od 1954 roku gimnazjum stało się liceum koedukacyjnym dla chłopców i dziewcząt. Od września 1962 roku pomieszczenia liceum wykorzystywane były do odrębnej pracy: III Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 173. Ta ostatnia otrzymała dołączony budynek.

Budynek liceum

Jak wspomniano wyżej, budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi został oddany do użytku w 1891 roku. Budynek placówki edukacyjnej został zaprojektowany przez architekta Hilarego Majewskiego.

Budynek jest zaprojektowany jako wydłużony prostokąt i należy do neorenesansowego stylu architektonicznego. W 1966 roku na podwórku szkolnym odsłonięto pomnik Leona Starkiewicza, który kierował szkołą w okresie międzywojennym.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku wnętrze liceum zostało odnowione z zachowaniem autentycznego wyglądu klatki schodowej i auli.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.