Historia szkoły podstawowej nr 189 w Łodzi

Łódź to jedno z największych polskich miast, centrum województwa łódzkiego. Jak każde duże miasto o dużej liczbie mieszkańców, Łódź posiada wiele szkół – podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe w Łodzi, podobnie jak w innych miastach Polski, dzielą się na szkoły podstawowe i gimnazja. Nauka w takiej szkole jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci mieszkających w Polsce, niezależnie od ich obywatelstwa. Jedną z podstawowych szkół w Łodzi jest Szkoła nr 189. Jej historia sięga końca lat 60-tych, podaje portal lodz.one.

Historia powstania szkoły

Historia tej łódzkiej szkoły podstawowej rozpoczęła się 1 września 1968 roku. Wówczas za zgodą Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi została otwarta Szkoła Podstawowa nr 189. W pierwszym roku akademickim szkoła musiała dzielić lokal ze Szkołą Podstawową nr 187, która mieściła się przy ulicy Tatrzańskiej 105.

Rok później placówka przeniosła się do nowego lokalu przy ulicy Kossaka 19, który został  wybudowany specjalnie dla szkoły podstawowej nr 189. Dyrektorem szkoły był wtedy Anatoliusz Kapella.

Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi od początku swojego istnienia jest szkołą państwową, co oznacza, że edukacja w niej jest bezpłatna. W Polsce dzieci przyjmowane są do szkół publicznych w ujęciu terytorialnym, a edukacja odbywa się w języku polskim.

Łódzka Szkoła Podstawowa nr 189, podobnie jak inne polskie podstawówki, dzieli się na szkołę podstawową i średnią. W szkole podstawowej dzieci uczą się od klasy 1 do 3, a w średniej – od klasy  4 do 8.

Szkoła uczy wielu przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, historii, biologii, nauk społecznych, informatyki i innych.

Z roku na rok uczniowie szkoły podstawowej nr 189 odnoszą znaczące sukcesy w konkursach literackich, matematycznych, plastycznych, a także w turniejach sportowych. Dumą szkoły są zespoły wokalne i taneczne „Ćwierćnuty”, „Ćwierćnutki” i „ONE”. Wielokrotnie były one laureatami różnych konkursów polonistycznych.

Jako święto szkoły ustalono 7 marca, gdyż w tym dniu w 1978 roku szkole uroczyście nadano imię polskiej poetki Wandy Zieleńczyk. Patronka szkoły urodziła się 21 czerwca 1920 roku w Warszawie i pochodziła ze zasymilowanej rodziny żydowskiej.

Poetka uczyła się w gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Podczas studiów Wanda była jedną z aktywnych członkiń Związku Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus”. Po maturze w 1938 roku, Zieleńczyk rozpoczęła studia na Wydziale Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Po wybuchu II wojny światowej poetka przeniosła się do Lwowa, gdzie rozpoczęła studia prawnicze, a po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wróciła do Warszawy, gdzie zaangażowała się w działalność komunistycznego Związku Walki Młodych.

Poprzez swoją poezję Wanda Zieleńczyk prowadziła komunistyczną propagandę wśród młodzieży. Została aresztowana i rozstrzelana przez gestapo.

Warto zauważyć, że szkoła nr 189 nosiła imię Wandy Zieleńczyk w czasach, gdy Polska znajdowała się pod wpływem ZSRR. Po tym, jak w Polsce rozpoczął się proces dekomunizacji przestrzeni publicznej, nazwisko Wandy Zieleńczyk w roku 2019 zostało usunięte z nazwy szkoły. 

Misja placówki oświatowej

Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi zadeklarowała misję zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów i poszerzania ich horyzontów. Dla uczniów szkoła nr 189 stała się miejscem, w którym czują się bezpiecznie, są rozumiani i wspierani. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania wiedzy z podstawowych przedmiotów.

Z kolei nauczyciele szkoły kształcą dzieci do pełnienia różnych ról społecznych i odnajdywania się w społeczeństwie, a także wychowują uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych.

Ponadto szkoła zawsze dbała o komfortowe warunki pracy i bezpieczeństwo uczestników procesu edukacyjnego. Placówka była systematycznie doposażana w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Szkoła uczestniczyła w licznych ogólnopolskich programach edukacyjnych i współpracowała z wieloma placówkami oświatowymi.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.