Historia Szkoły Podstawowej nr 37 – najstarszej szkoły w dzielnicy Widzew w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 37 jest najstarszą szkołą w dzielnicy Widzew w Łodzi. Według danych archiwalnych, szkoła rozpoczęła swoją historię na początku XX wieku we wsi Widzew. Początkowo placówka oświatowa była szkołą jednoklasową. Po włączeniu wsi Widzew do Łodzi, szkoła została również przyłączona do miasta. Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Pod koniec lat 70. XX wieku szkole nadano imię wybitnego polskiego sportowca, mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego – podaje strona lodz.one.

Początki historii szkoły

Historia łódzkiej szkoły nr 37 sięga początków XX wieku. Co ciekawe, historia szkoły nie zaczęła się w Łodzi, ale we wsi Widzew. Na początku XX wieku była to niewielka wieś poza granicami miasta Łodzi. W średniowieczu zarówno Łódź, jak i Widzew należały do biskupstwa włocławskiego. Dokument z 1387 roku zawiera informacje, które pozwalają określić dokładną datę założenia Widzewa. Wieś ta wraz z miastem Łódź została przekazana dożywotnio kanonikowi Piotrowi Śliwce. Samo założenie wsi datuje się na około 1381 rok.

W 1879 r. Juliusz Kunitzer, polski przemysłowiec niemieckiego pochodzenia, wybudował w Widzewie koło Łodzi fabrykę bawełny. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat jego kompleks fabryczny znacznie się rozrósł, powstała linia kolejowa, mieszkania dla robotników (150 domów), szpital, szkoła jednoklasowa, kościół, sklepy i szereg innych budynków.

W 1902 roku ludność wsi fabrycznej liczyła 4 tysiące osób. 75% mieszkańców miejscowości zajmowało się produkcją przemysłową. Do jednoklasowej szkoły w Widzewie uczęszczały głównie dzieci pracowników fabryki Juliusza Kunitzera.

Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wieś Widzew weszła w skład Łodzi i stała się jedną z dzielnic miasta – Widzewem. Tym samym sama szkoła została też przyłączona do Łodzi. Szkoła została przeniesiona z małego, starego domu publicznego do budynku fabryki drewna “Widzewskiej Manufaktury” przy ulicy Józefa Piłsudskiego. W tym czasie budynek był wykorzystywany jako szkoła przyfabryczna. Obie placówki oświatowe połączono w jedną siedmioklasową publiczną szkołę podstawową nr 37.

We wrześniu 1930 roku szkoła została przeniesiona do murowanego budynku przy ulicy Szpitalnej, w którym panowały bardzo dobre warunki do nauki. Proces edukacyjny w szkole trwał do 22 grudnia 1939 roku. Przed zajęciem szkoły przez okupantów niemieckich rozdano uczniom całą bibliotekę szkolną. Resztę majątku szkoły zabrali Niemcy, którzy później otworzyli tu niemiecką szkołę rzemieślniczą.

W styczniu 1945 roku miasto Łódź zostało wyzwolone od okupantów niemieckich. Ponownie została otwarta siedmioklasową szkoła. Stało się to 13 lutego 1945 roku. Szkoła wznowiła pracę w budynku przy ówczesnej ulicy Rokickiej. 1 września 1947 r. szkoła podstawowa nr 37 wróciła do przedwojennej siedziby przy ul. Szpitalnej. W połowie lat 50. rozpoczęto budowę nowej szkoły na tyłach istniejącego budynku. W 1959 roku uczniowie zaczęli uczęszczać do nowej szkoły. Stary budynek został wyburzony w 1974 roku.

Janusz Kusociński – patron szkoły

W latach 60-tych XX wieku nastąpił rozkwit organizacji skautowych i profilu sportowego szkoły. Uczniowie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia za zwycięstwa w grach zespołowych i innych dyscyplinach sportowych, np. w piłce ręcznej (I miejsce wśród chłopców w Mistrzostwach Miasta Łodzi 1974 r., I miejsce wśród dziewcząt w Mistrzostwach Polski 1975 r.).

Kulminacją sukcesów sportowych szkoły było nadanie jej 29 maja 1978 roku imienia wielkiego sportowca Janusza Kusocińskiego.

Wybitny polski lekkoatleta został patronem szkoły nr 37. Jak wiadomo, Janusz Kusociński został mistrzem olimpijskim w biegu na 10 000 metrów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku, zdobył też srebrny medal na pierwszych Mistrzostwach Europy w 1934 roku (bieg 5000 metrów).

Sportowiec należał do ruchu oporu jako członek podziemnego oddziału wywiadu. W marcu 1940 roku sportowiec został aresztowany przez nazistów. Podczas przesłuchań nie wydał nikogo i został rozstrzelany w Palmirach pod Warszawą wraz z innymi znanymi Polakami.

Od 1975 roku łódzka Szkoła nr 37 organizuje uroczystości związane z rocznicą urodzin swojego patrona oraz rocznicą nadania szkole imienia słynnego polskiego sportowca.

Funkcjonowanie szkoły w drugiej połowie XX wieku

W 1974 roku szkoła została odznaczona Medalem Oświaty Ludowej za zasługi pracownicze. Lata 1980-te XX wieku były dla szkoły latami zarówno sportowego jak i pedagogicznego sukcesu.

W latach 90-tych szkoła wprowadziła eksperyment pedagogiczny polegający na współpracy merytorycznej i metodycznej z Uniwersytetem Łódzkim i jego profesorem Bogusławem Śliwerskim. W 1990 roku Szkoła nr 37 w Łodzi jako pierwsza w Polsce wprowadziła nauczanie zintegrowane dla klas 1-3 i ocenianie bez ocen. Później ideę “Szkoły bez Ocen” podjęły inne placówki oświatowe, ale to łódzka Szkoła nr 37 była jej pionierem.

Po zmianach wprowadzonych przez reformę oświaty w 1999 roku w Polsce kształcenie zintegrowane stało się normą, podobnie jak ocenianie bez ocen. Kadra pedagogiczna szkoły wydała wiele publikacji, a nauczyciele są autorami podręczników, zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych, podręczników do pracy z dziećmi, artykułów w prasie i Internecie. W 1999 r. powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Podstawowej, a rok później w szkole utworzono Zespół Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Podstawowej nr 1, który zrzeszał nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli praktycznie z całego województwa łódzkiego.

Jednym z pierwszych zadań podjętych przez stowarzyszenie było zapoznanie nauczycieli w województwie łódzkim z reformą edukacji oraz pomoc we wdrażaniu zmian przewidzianych przez tą reformę. W ramach działalności Stowarzyszenia w szkołach odbywały się spotkania i seminaria ze specjalistami z różnych dziedzin.

Praca szkoły na początku XXI wieku i współpraca z innymi szkołami

W 2001 roku w szkole odbył się ogólnopolski kongres SNEP z udziałem władz oświatowych, naukowców i ponad 100 nauczycieli z całej Polski. W latach 2004-2006 w szkole odbyły się dwie konferencje pod hasłem „Łódzkie Spotkania Twórczych Nauczycieli”. Podczas konferencji nauczyciele mogli skorzystać z warsztatów pokazujących innowacje w pracy z dziećmi oraz wysłuchać wykładów ekspertów z dziedziny pedagogiki.

W maju 2003 roku szkoła obchodziła 25-lecie nadania szkole imienia Janusza Kusocińskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miejskich, przedstawiciele Łódzkiego Centrum Edukacji, pracownicy Muzeum Sportu w Łodzi oraz goście honorowi – łódzcy olimpijczycy: Zygfryd Kuchta, Kazimierz Maranda, Mirosław Żerkowski.

W roku szkolnym 2006-2007 odbyły się obchody 100. rocznicy urodzin patrona szkoły – Janusza Kusocińskiego. W 2007 roku w szkole powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły “Razem”, które skupia rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

Przez wiele lat szkoła współpracowała z łódzkimi szkołami i uczelniami. W 2008 roku szkoła rozpoczęła pracę w ramach współpracy międzynarodowej.

W 2009 roku, we współpracy z instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego, w szkole odbyła się konferencja “Polsko-Ukraiński Dialog Edukacyjny” dla ponad dwustu uczestników z obu krajów. Podczas tego spotkania podpisano umowę partnerską ze szkołą średnią we w. Przylisne na Wołyniu na Ukrainie. Od tego czasu uczniowie i nauczyciele wielokrotnie odwiedzali partnerską szkołę we w. Przylisne, uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, wymieniali się doświadczeniami i organizowali wspólne działania.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.