Jak naukowcy Politechniki Łódzkiej weszli do rankingu najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Politechnika Łódzka to jedna z najbardziej znanych szkół wyższych w Łodzi i wśród polskich uczelni technicznych uznawana jest za jedną z najlepszych. Politechnika Łódzka powstała po II wojnie światowej. W swojej historii uczelnia zajmowała czołowe miejsca w wielu polskich i europejskich rankingach szkół wyższych. Jak wiadomo, prestiż każdej instytucji tworzą uczestnicy procesu edukacyjnego – uczniowie i nauczyciele. Na Politechnice Łódzkiej ci ostatnie znaleźli się w prestiżowym gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie w 2020 roku, dodając tym samym jeszcze więcej prestiżu Politechnice Łódzkiej, pisze lodz.one.

Czym jest ranking TOP 2%?

Dla każdego ze światowych naukowców znalezienie się w rankingu TOP 2% zawsze było uważane za prestiżowe. Jest to coroczna ocena całości dorobku naukowego naukowców. Inicjatorami rankingu byli przedstawiciele Uniwersytetu Stanforda oraz analitycy wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies.

Jak wiadomo, wskaźnik cytowań jest wskaźnikiem, który pokazuje, jak bardzo badania naukowe danego autora są poszukiwane i interesujące dla innych badaczy z tej samej dziedziny.

W celu sformułowania takiego rankingu analitycy corocznie analizują profile około 7 milionów naukowców, które są indeksowane w naukometrycznej bazie danych Scopus.

Co roku w rankingu TOP 2% znajdowali się naukowcy z różnych uczelni z całego świata, prowadzący badania w różnych dziedzinach i dyscyplinach.

To właśnie ten prestiżowy ranking w 2020 roku objął liczne grono profesorów Politechniki Łódzkiej. Prawie 30 naukowców Politechniki Łódzkiej zostało autorami najczęściej cytowanych badań i prac.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stali się jednymi z najczęściej cytowanych 

Oczywiście dostanie się do rankingu TOP 2% jest wskaźnikiem prestiżu nie tylko naukowca, ale także uczelni, w której naukowiec pracuje.

Politechnika Łódzka to jedna z największych i najlepszych polskich uczelni technicznych. Nic więc dziwnego, że światowe nauki i technologie zjednoczyły się wokół tej instytucji edukacyjnej.

Uniwersytet został założony w 1945 roku i jest własnością państwa. Uczelnia zajęła 6. miejsce wśród uczelni technicznych i 12. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu Perspektywy (według wersji z 2018 roku), a według kryteriów rankingu Webometrics uczelnia jest na 36. miejscu wśród polskich uczelni.

Ponadto absolwenci Politechniki Łódzkiej zawsze byli wysoko cenieni przez pracodawców. W 2018 roku uczelnia zajęła 12. miejsce wśród uczelni, których absolwenci są najbardziej cenieni przez pracodawców (ranking sporządziła firma INDICATOR).

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku autorzy opracowań wzięli pod uwagę wiele wskaźników charakterystycznych dla badań cytowalności, stworzyli algorytm, na podstawie którego stworzono dwie tabele, z których jedna obejmuje znaczenie publikacji naukowca w czasie całej jego kariery zawodowej, druga dotyczy tych publikacji, które ukazały się tylko w danym roku.

W pierwszej tabeli TOP 2% najlepszych naukowców świata znalazło się 19 badaczy Politechniki Łódzkiej, aw drugiej – 22 naukowców tej samej uczelni.

W 2019 roku Politechnika Łódzka została wyróżniona nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Nagroda ta honoruje uczelnie, których publikacje mają na celu poprawę widoczności dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Ówczesny rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik pogratulował kolegom, którzy dostali się do rankingu. Rektor wyraził nadzieję, że liczba pracowników tej uczelni w rankingu wzrośnie w kolejnych latach. W wypowiedziach dla łódzkich mediów naukowiec podkreślił, że w Politechnice Łódzkiej wprowadzono zestaw działań promujących naukę w uczelni i system motywacyjny dla naukowców. 

Profesor Tomasz Kapitaniak zajął najwyższe miejsce w rankingu wśród naukowców Politechniki Łódzkiej. W 1992 został profesorem mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz kierownikiem Katedry Dynamiki Politechniki Łódzkiej. Profesor wielokrotnie prowadził wykłady i uczestniczył w seminariach w różnych uczelniach na całym świecie.

Krzysztof Matyjaszewski, Janusz Rosiak, Marcin Kamiński, Maria Mucha, Wojciech Pisula, Anna Podsędek i inni również znaleźli się w rankingu TOP 2% w 2020 roku.

Studenci uczelni chętnie uczęszczają na wykłady i seminaria naukowców, których prace cytowane są na całym świecie.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.