Uniwersytety, akademie, kolegia: ranking najciekawszych placówek edukacyjnych w Łodzi

Miasto Łódź uważane jest za jeden z ośrodków naukowych w Polsce. Na początku lat 20. XXI wieku w mieście funkcjonowało 19 uniwersytetów. Oprócz uniwersytetów, Łódź przyciąga studentów z całej Polski i z innych krajów swoimi akademiami, kolegiami i prywatnymi szkołami wyższymi. Historia najbardziej znanych łódzkich szkół wyższych sięga lat powojennych – podaje strona lodz.one.

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki został założony w 1945 roku. Ta znana nie tylko w Łodzi, ale i w całej Polsce uczelnia powstała na bazie trzech placówek edukacyjnych: Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polska. To właśnie rektor tej ostatniej, Teodor Vieweger, zainicjował powstanie Uniwersytetu Łódzkiego.

Początkowo na uczelni funkcjonowały tylko trzy wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy i prawno-ekonomiczny. Dla potrzeb edukacyjnych nauczycieli i studentów na Uniwersytecie Łódzkim została otwarta biblioteka, która później stała się jedną z największych w Polsce.

Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli znani filozofowie i socjologowie. W szczególności polski myśliciel Tadeusz Kotarbiński, socjolog Józef Chałasiński, profesor nauk humanistycznych Jan Szczepański.

Rok 1946 zaznaczył się dla Uniwersytetu Łódzkiego powstaniem nowych wydziałów: Farmaceutycznego, Stomatologicznego i Lekarskiego. Później wydziały te dały początek Akademii Medycznej, która z kolei później stała się samodzielną placówką edukacyjną – Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

W latach 60-tych kontynuowana była rozbudowa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1961 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna stała się częścią tego uniwersytetu. A kilka lat później na Uniwersytecie Łódzkim powstał Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

W latach 80-tych studenci Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie wspierali NSZZ „Solidarność” i uczestniczyli w protestach. Studenci domagali się zaprzestania represji politycznych, uwolnienia więźniów politycznych oraz przedstawili szereg postulatów studenckich. W konsekwencji władze zostały zmuszone do spełnienia żądań studentów.

Na przełomie tysiącleci na uczelni nadal pojawiały się nowe kierunki. Według stanu na 2015 rok było ich 12. Studiowało tu prawie 40 tysięcy studentów. W 2007 roku Uniwersytet Łódzki znalazł się na liście 500 najlepszych uczelni na świecie według autorytatywnej brytyjskiej gazety The Times.

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z największych i najlepszych polskich uczelni w zakresie specjalności technicznych. Uczelnia została utworzona równocześnie z Uniwersytetem Łódzkim dekretem z 24 maja 1945 roku.

Ciekawostką jest to, że utworzenie w Łodzi uczelni technicznej rozważano już w drugiej połowie XIX wieku. Wynikało to z szybkiego rozwoju przemysłu w mieście i gwałtownego wzrostu liczby ludności, co wymagało wysoko wykwalifikowanych pracowników – absolwentów uczelni technicznych. Pierwsze kroki w kierunku utworzenia Instytutu Politechnicznego zostały podjęte w latach 60. XIX wieku. Przekazano nawet ziemię na rzecz przyszłej uczelni, wynajęto tymczasowe pomieszczenia, zatrudniono profesorów. Powstał projekt ustawy o instytucie, a ostateczna wersja została przesłana do zatwierdzenia cesarzowi rosyjskiemu Aleksandrowi II 13 lipca 1866 roku. Jednakże cesarz nie wyraził zgody na utworzenie Instytutu Politechnicznego.

Próby utworzenia w Łodzi uczelni technicznej powtarzały się w latach 1870 i 1920 (w 1921 roku złożono w Sejmie wniosek o powołanie Politechniki Łódzkiej). Niestety i te starania zakończyły się niepowodzeniem. Zostały one zrealizowane dopiero po II wojnie światowej.

Placówka edukacyjna została pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała od Komisji Europejskiej prestiżowy certyfikat jakości kształcenia ECTS Label. Jest też jedyną polską uczelnią, która przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Uniwersytetów.

Politechnika Łódzka zajmuje również czołowe miejsca w różnych rankingach placówek edukacyjnych. W szczególności uczelnia zajęła 6 miejsce wśród uczelni technicznych i 12 wśród wszystkich polskich uczelni w rankingu Perspektywy (2018). A według kryteriów rankingu Webometrics uczelnia zajmuje 36 miejsce wśród polskich uczelni (2018).

Ponadto Politechnika Łódzka znajduje się na 6 miejscu w zestawieniu polskich uczelni najczęściej wybieranych przez maturzystów. Dane te zostały udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski w 2018 roku.

Co roku na Politechnice Łódzkiej studiuje około 15 tysięcy studentów. Uczelnia oferuje studia na 8 wydziałach i na ponad 40 kierunkach. Na uczelni działają następujące wydziały:

 • Wydział Chemiczny;
 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów;
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności;
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (dawniej Wydział Budownictwa);
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (dawniej Wydział Inżynierii Chemicznej);
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (dawniej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej);
 • Wydział Organizacji i Zarządzania (dawniej Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (funkcjonował do 2022 roku), który został połączony z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii).

Nawiasem mówiąc, kandydaci z Ukrainy często wybierają studia właśnie na Politechnice Łódzkiej. Ukraińcy z Kartą Polaka mogą ubiegać się o przyjęcie na Politechnikę Łódzką na równi z Polakami (brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i licencjatu). Ponadto ta polska uczelnia co roku przeznacza 26 bezpłatnych miejsc dla studentów z krajów spoza UE.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego to łódzka publiczna uczelnia artystyczna założona w 1945 roku. Jest jedną z siedmiu akademii sztuk pięknych w Polsce.

Uczelnia powstała w 1945 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. Pierwszym rektorem uczelni był Leon Ormezowski. Tworzyli ją znani miejscowi artyści, m.in. Władysław Strzemiński i Stefan Wegner, a także artyści z zagranicy: Felicjan Szczęsny Kowarski, Roman Modzelewski, Ludwik Tyrowicz, Władysław Daszewski i Stefan Byrski. Początkowo w Akademii można było studiować się na trzech wydziałach: Grafiki, Ceramiki i Tkanin.

W 1976 roku uczelnia, mieszcząca się dotychczas w międzywojennym budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 77, otrzymała nowy gmach zaprojektowany przez Bolesława Kardaszewskiego. Monumentalny budynek stał się jedynym w Polsce przykładem kompleksu zaprojektowanego na potrzeby nowoczesnej, wielowydziałowej Akademii Sztuk Pięknych.

W 1988 roku Akademii Sztuk Pięknych nadano imię awangardowego artysty Władysława Strzemińskiego, który był nierozerwalnie związany z miastem Łódź. Miał ogromny wpływ na kształtowanie się uczelni i prowadził zajęcia w Akademii przez lata 1945-1950.

W 2013 roku obok obecnego budynku oddano do użytku dwa nowe kompleksy o powierzchni prawie 10 000 mkw. Jednym z nich jest Centrum Nauki i Sztuki, w którym mieści się m.in. biblioteka i kino 3D. Drugi budynek to Fashion Promotion Center, w którym mieści się sala wystawowa wyposażona w nowoczesny sprzęt oświetleniowy i dźwiękowy. Głównym zadaniem Fashion Promotion Center jest organizacja reklamowych pokazów mody dla firm współpracujących z Akademią Sztuk Pięknych, a także promocja młodych projektantów.

Kształcenie w Akademii Sztuk Pięknych odbywa się na następujących kierunkach:

 • Sztuk Pięknych;
 • Animacja i gry;
 • Edukacja Artystyczna;
 • Fotografia i Multimedia;
 • Grafika;
 • Malarstwo;
 • Rzeźba;
 • Wzornictwo;
 • Biżuteria;
 • Projektowanie Graficzne;
 • Moda;
 • Tkanina i Stylizacja Wnętrz.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest publiczną wyższą szkołą medyczną, która rozpoczęła działalność 1 października 2002 roku. Placówka edukacyjna wywodzi się z Uniwersytetu Łódzkiego, na bazie którego w 1950 roku otwarto Akademię Medyczną. Później Akademia Medyczna połączyła się z Wojskową Akademią Medyczną i w ten sposób Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął swoją historię.

Pierwszym rektorem uczelni medycznej, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, został prof. Andrzej Lewiński, dyplomowany i wieloletni wykładowca Akademii Medycznej w Łodzi.

Na lata 2020-2021 placówka edukacyjna kształciła specjalistów w następujących dziedzinach: farmacja, kosmetologia, medycyna, stomatologia, biotechnologia i elektroradiologia.

More from author

Praca w Connecticut dla Polaków [wiedza w pigułce i oferty]

Polacy stanowią znaczącą część społeczności w Connecticut i coraz więcej z nich poszukuje pracy w tym stanie. Jeśli to również Twój cel, zapraszamy Cię...

Browar Gustawa Keilicha, czyli produkcja piwa w Łodzi, która zasłynęła na całym świecie

Historia browarnictwa w Łodzi sięga daleko wstecz. Kiedyś w mieście było wiele małych browarów, w większości prowadzonych przez dynastie piwowarów. Znali oni dokładny przepis...

Dlaczego zamawianie online jest lepsze niż chodzenie do sklepu

Przede wszystkim zamawianie online pozwala zaoszczędzić czas, bo nie trzeba jechać do sklepu. Dodatkowym bonusem jest brak zbędnych, "narzuconych" zakupów, z których szczególnie słyną...
.,.,.,.