Nosił on tytuł najmniejszego banku świata: historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego

Historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego rozpoczęła się w kwietniu 1959 roku. Instytucja kredytowo-finansowa została założona przez łódzkich rzemieślników, którzy byli zainteresowani rozwojem swojego rzemiosła. Bank został oficjalnie zarejestrowany 24 października 1959 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Początkowo instytucja była małym pomieszczeniem, w którym mieściły się zaledwie dwa stoły. Z tego powodu łódzka prasa określiła bank jako „najmniejszy bank świata”. W 2020 roku Łódzki Bank Spółdzielczy połączył się z trzema innymi bankami w województwie łódzkim, tworząc potężną instytucję finansową, która nadal funkcjonowała pod nazwą Łódzki Bank Spółdzielczy – podaje strona lodz.one.

Pojawienie się Łódzkiego Banku Spółdzielczego

Łódź ma historię założenia własnego banku spółdzielczego. Jak wiadomo, bank spółdzielczy to instytucja kredytowo-finansowa utworzona przez producentów towarów na podstawie zasad sektorowych lub terytorialnych w celu zaspokojenia wzajemnych potrzeb w zakresie kredytów lub innych usług bankowych.

Historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego rozpoczęła się 8 kwietnia 1959 roku, kiedy to łódzcy rzemieślnicy założyli przyszły Łódzki Komitet Organizacyjny. Oficjalnie Łódzki Bank Spółdzielczy został zarejestrowany 24 października 1959 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Działalność operacyjna banku rozpoczęła się 2 stycznia 1960 roku. W tym czasie instytucja zatrudniła 2 pracowników i miała zarejestrowanych 47 członków. Co ciekawe, biuro banku było pierwotnie małym pomieszczeniem, w którym mieściły się zaledwie dwa stoły. Dlatego łódzka prasa określała tutejszy bank spółdzielczy jako „najmniejszy bank świata”.

Mimo początkowych trudności, dotyczących pomieszczenia biurowego, bank działał sprawnie i szybko. Pierwsi kierownicy banku za główny cel swojej działalności uważali współpracę w zakresie rozwoju usług dla ludności oraz wspieranie rozwoju rzemiosła, przemysłu ludowego i domowego, indywidualnych zakładów usługowych i gospodarstw domowych poprzez prowadzenie działalności oszczędnościowo-kredytowej. Od samego początku bank spółdzielczy świadczył usługi mieszkańcom Łodzi i powiatu łódzkiego.

Siedziba Łódzkiego Banku Spółdzielczego znajdowała się przy ulicy Moniuszki 6 od 2 stycznia 1960 roku do 24 maja 2017 roku. Na głównej ulicy Łodzi – Piotrkowskiej – znajdowała się kasa. Kolejna kasa znajdowała się przy ulicy Anny Jagiellonki.

Połączenie się z innymi bankami

Od 2015 roku Łódzki Bank Spółdzielczy jest członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. System ten został stworzony w celu zapewnienia wzajemnej płynności finansowej, wypłacalności i uniknięcia upadłości każdego z członków. W 2020 roku, w czasie globalnego kryzysu finansowego, Łódzki Bank Spółdzielczy podjął decyzję o połączeniu się z innymi bankami spółdzielczymi w województwie łódzkim.

W wyniku negocjacji prowadzonych przez prezesów zarządów Łódzkiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Bełchatowie, Banku Spółdzielczego w Krośniewicach i Banku Spółdzielczego w Strykowie w sierpniu 2020 roku podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia jednego silniejszego banku.

Umowa o połączeniu banków została sporządzona i podpisana w Łodzi w dniu 7 września 2020 roku. Decyzję o połączeniu czterech banków zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego, pozytywnie oceniając proces konsolidacji sektora spółdzielczego w trudnych warunkach ekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa.

Finalnie wszystkie cztery banki połączyły się 30 kwietnia 2021 roku. Nowa instytucja finansowa zaczęła działać pod nazwą Łódzki Bank Spółdzielczy.

Warto dodać, że historia Banku Spółdzielczego w Bełchatowie sięga lat 30-tych XX wieku, kiedy to w 1935 roku powstał Oddział Komunalnej Kasy Powiatu Piotrkowskiego. Oprócz gromadzenia wkładów oszczędnościowych i udzielania różnego rodzaju kredytów krótko- i długoterminowych, kasa gromadziła kredyty wymienialne powstałe po reformie walutowej wprowadzonej przez byłego ministra skarbu Władysława Grabskiego. Kasa Spółdzielcza przyjmowała również weksle handlowe. Po II wojnie światowej, od 1 maja 1949 roku, Kasa działała jako instytucja Państwowego Banku Rolnego w Bełchatowie pod nazwą – Miejska Kasa Oszczędności.

Za datę założenia Banku Spółdzielczego w Krośniewicach przyjmuje się 27 czerwca 1950 roku. W tym samym roku, 1950, powstał również Bank Spółdzielczy w Strykowie.

Po połączeniu czterech banków aktywy Łódzkiego Banku Spółdzielczego szacowano na 43 mln złotych. Instytucja finansowa rozpoczęła działalność w 13 oddziałach.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.