Przeszłość i teraźniejszość Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki po raz pierwszy otworzył swoje drzwi po zakończeniu II wojny światowej – 24 maja 1945 roku. Uczelnia powstała na bazie trzech placówek: Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uniwersytet rozwijał się szybko, zaczęło pojawiać się coraz więcej nowych wydziałów. W 2007 roku autorytatywny brytyjski magazyn The Times umieścił Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie, pisze lodz.one.

Historia Uniwersytetu Łódzkiego

Słynna wyższa uczelnia polskiego miasta Łodzi pojawiła się 24 maja 1945 roku. Uniwersytet powstał na bazie trzech placówek: Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ta ostatnia istniała w Łodzi w latach międzywojennych.

Uniwersytet Łódzki rozpoczął swoje istnienie w oparciu o wyżej wymienione instytucje. Inicjatorem otwarcia nowej uczelni w Łodzi był rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej – Teodor Vieweger. Wśród pierwszych rektorów Uniwersytetu Łódzkiego byli znani filozofowie, socjologowie i pedagodzy, w tym polski logik Tadeusz Kotarbiński, socjolog Józef Chałasiński, profesor nauk humanistycznych Jan Szczepański.

W momencie otwarcia uczelni funkcjonowały tu tylko trzy wydziały: matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny oraz humanistyczny. Poza tym w placówce otwarto dużą bibliotekę uniwersytecką na potrzeby studentów i pedagogów.

Liczba wydziałów uczelni wzrosła już w następnym roku – w 1946 roku było ich sześć: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. W okresie powojennym uczelnia kształciła ponad 7000 studentów i zatrudniła ponad 500 pracowników.

Na początku 1950 roku na bazie Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uruchomiono Akademię Medyczną. Później stała się samodzielną uczelnią – Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Ekspansja Uniwersytetu Łódzkiego trwała w następnych dziesięcioleciach. Na przykład w 1961 roku do uczelni włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1964 roku w placówce został utworzony Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – umożliwiło to kształcenie w placówce ekonomistów i socjologów.

Na początku lat 80-tych studenci zorganizowali strajk. Uczestnicy strajku aktywnie wspierali ruch „Solidarności”. Łódzkich studentów wspierali studenci z Warszawy, Gdańska, Krakowa i innych dużych miast polskich. Studenci domagali się zaprzestania represji politycznych i uwolnienia więźniów politycznych. Rząd został zmuszony do negocjacji ze studentami. Po strajku wprowadzono reformy, które wpłynęły na pracę uczelni w całej Polsce: potwierdzono autonomię uczelni, skrócono okres służby wojskowej dla studentów, przyznano studentom prawo wyboru języka obcego na studiach. W sumie władze spełniły około 50 żądań studentów.

Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie

W latach 90-tych ubiegłego wieku na Uniwersytecie Łódzkim pojawiły się nowe wydziały. Wydział Nauk o Wychowaniu został otwarty w 1991 roku, Wydział Zarządzania – w 1994 roku, a Wydział Fizyki i Chemii – w 1996 roku. A w 2000 roku na liście wydziałów uczelni pojawił się Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Na początku lat 2000 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi został podzielony na Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2015 roku na Uniwersytecie Łódzkim działa 12 wydziałów.

W 2007 roku autorytatywny brytyjski magazyn The Times umieścił Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie. A według wersji innego brytyjskiego tygodnika, Times Higher Education, w 2013 roku Uniwersytet Łódzki zajął 100. miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się uczelni.

W 2015 roku na Uniwersytecie Łódzkim studiowało prawie 40 tys. studentów, a kadra dydaktyczna uczelni liczyła ponad 2000 osób. Instytucja słynie również z biblioteki, która jest jedną z największych w Polsce.

More from author

Dlaczego zamawianie online jest lepsze niż chodzenie do sklepu

Przede wszystkim zamawianie online pozwala zaoszczędzić czas, bo nie trzeba jechać do sklepu. Dodatkowym bonusem jest brak zbędnych, "narzuconych" zakupów, z których szczególnie słyną...

Zapomniane nazwiska łódzkich malarzy przeszłości: historia i ciekawostki

Miasto Łódź podarowało Polsce i światu wielu utalentowanych ludzi. Są to różni artyści i postaci kultury, przedstawiciele różnych gatunków i ruchów, którzy całe swoje...

Profesjonaliści w swojej dziedzinie: znani dziennikarze z miasta Łodzi

Zawsze pierwsi, zawsze na czasie i zawsze wytrwali, sprawiedliwi, uczciwi i obiektywni. Mówimy o dziennikarzach. Jest to zawód twórczy, ciekawy, a czasem nawet niebezpieczny,...
.,.,.,.