Przeszłość i teraźniejszość Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki po raz pierwszy otworzył swoje drzwi po zakończeniu II wojny światowej – 24 maja 1945 roku. Uczelnia powstała na bazie trzech placówek: Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Uniwersytet rozwijał się szybko, zaczęło pojawiać się coraz więcej nowych wydziałów. W 2007 roku autorytatywny brytyjski magazyn The Times umieścił Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie, pisze lodz.one.

Historia Uniwersytetu Łódzkiego

Słynna wyższa uczelnia polskiego miasta Łodzi pojawiła się 24 maja 1945 roku. Uniwersytet powstał na bazie trzech placówek: Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ta ostatnia istniała w Łodzi w latach międzywojennych.

Uniwersytet Łódzki rozpoczął swoje istnienie w oparciu o wyżej wymienione instytucje. Inicjatorem otwarcia nowej uczelni w Łodzi był rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej – Teodor Vieweger. Wśród pierwszych rektorów Uniwersytetu Łódzkiego byli znani filozofowie, socjologowie i pedagodzy, w tym polski logik Tadeusz Kotarbiński, socjolog Józef Chałasiński, profesor nauk humanistycznych Jan Szczepański.

W momencie otwarcia uczelni funkcjonowały tu tylko trzy wydziały: matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny oraz humanistyczny. Poza tym w placówce otwarto dużą bibliotekę uniwersytecką na potrzeby studentów i pedagogów.

Liczba wydziałów uczelni wzrosła już w następnym roku – w 1946 roku było ich sześć: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. W okresie powojennym uczelnia kształciła ponad 7000 studentów i zatrudniła ponad 500 pracowników.

Na początku 1950 roku na bazie Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Łódzkiego uruchomiono Akademię Medyczną. Później stała się samodzielną uczelnią – Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Ekspansja Uniwersytetu Łódzkiego trwała w następnych dziesięcioleciach. Na przykład w 1961 roku do uczelni włączono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1964 roku w placówce został utworzony Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – umożliwiło to kształcenie w placówce ekonomistów i socjologów.

Na początku lat 80-tych studenci zorganizowali strajk. Uczestnicy strajku aktywnie wspierali ruch „Solidarności”. Łódzkich studentów wspierali studenci z Warszawy, Gdańska, Krakowa i innych dużych miast polskich. Studenci domagali się zaprzestania represji politycznych i uwolnienia więźniów politycznych. Rząd został zmuszony do negocjacji ze studentami. Po strajku wprowadzono reformy, które wpłynęły na pracę uczelni w całej Polsce: potwierdzono autonomię uczelni, skrócono okres służby wojskowej dla studentów, przyznano studentom prawo wyboru języka obcego na studiach. W sumie władze spełniły około 50 żądań studentów.

Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie

W latach 90-tych ubiegłego wieku na Uniwersytecie Łódzkim pojawiły się nowe wydziały. Wydział Nauk o Wychowaniu został otwarty w 1991 roku, Wydział Zarządzania – w 1994 roku, a Wydział Fizyki i Chemii – w 1996 roku. A w 2000 roku na liście wydziałów uczelni pojawił się Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Na początku lat 2000 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi został podzielony na Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2015 roku na Uniwersytecie Łódzkim działa 12 wydziałów.

W 2007 roku autorytatywny brytyjski magazyn The Times umieścił Uniwersytet Łódzki w rankingu 500 najlepszych uczelni na świecie. A według wersji innego brytyjskiego tygodnika, Times Higher Education, w 2013 roku Uniwersytet Łódzki zajął 100. miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się uczelni.

W 2015 roku na Uniwersytecie Łódzkim studiowało prawie 40 tys. studentów, a kadra dydaktyczna uczelni liczyła ponad 2000 osób. Instytucja słynie również z biblioteki, która jest jedną z największych w Polsce.

More from author

„Biała Fabryka” Geyera: najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie Łodzi w XIX wieku

"Biała Fabryka" łódzkiego króla włókiennictwa, Ludwika Geyera, uchodziła w przedostatnim stuleciu za najnowocześniejsze przedsiębiorstwo tkackie w mieście. Fabryka była wyposażona w pierwszą w Polsce...

Łódzka „Manufaktura”: historia jednej fabryki

Середина XIX століття ознаменувалось для міста Лодзь стрімкою промисловою урбанізацією. Міські підприємці-багатії один за одним відкривали фабрики, промислові підприємства, з’являлись цілі робітничі містечка. Лодзь...

Sekrety wyboru niezawodnego centrum serwisowego Apple: wszystko, co musisz wiedzieć

Większość użytkowników korzysta z technologii Apple jako narzędzia do wygodnej komunikacji, nauki, a nawet pracy. Swoją wydajnością, stabilnością, innowacyjną technologią i niezawodnością zaspokoi potrzeby...
.,.,.,.